Den moderne gennembrud

Vi starter med et forsøg på at afgrænse Naturalisme og sammenholde dette med Impressionisme. Her bruger vi malerier og tekstbilleder, dvs. sider med tekst, der ses som en ‘billedflade’ med indhold

Dag 1

Derefter fortsætter vi med at se på en tekst og sammenholde denne med to tekster: en ‘gammeldags’ tekst og den moderne impressionistiske tekst.

Dag 2

Derefter læser vi tekster fra perioden og fokuserer på følgende emneområder:

    Religionskritiske tekster
    Kvindesagen
    Det politiske engagement

Dag 3 og de følgende -

Tekster vi skal læse kan du se i vores pensum.
For at få det fulde overblik over perioden, skal du være opmærksom på, at vores læste tekster falder i to dele. Dem fra 2.g og dem fra 3.g.
 

[Home] [Pensum] [Periode]