Klassebillede

Det er sandelig ikke småting man udsættes for som lærer :-)

[Jack the Ripper] [Journalistik] [Datidens aviser] [Pensum] [Klassebillede]