Datidens aviser

Avisernes numre svarer til jeres gruppenummer

I skal beskæftige jer med følgende aviser

The London Times  

August 10, 1888

The Weekly Herald

November 16, 1888

The Star  

August 31, 1888

The Weekly Herald

August 17, 1888

The London Times

September 1, 1888

The Weekly Herald

September 14, 1888

Hver gruppe skal lave gloser til deres artiklen. Husk at lave gloserne lige så fyldige, som du selv gerne vil have, at de andres gloselister skal være.

Opstillingsvejledning

[Jack the Ripper] [Journalistik] [Datidens aviser] [Pensum] [Klassebillede]